Cáp đồng CXV 4×240

2.657.738 1.886.994

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%.
+ Số lõi: 4
+ Kết cấu: 37 sợi bện tròn.
+ Mặt cắt danh định: 240 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV

X

Liên Hệ

- Kinh doanh 1: 0898.993.566

- Kinh doanh 2: 0896.691.388

- Kinh doanh 3: 0906.062.067