DÂY OVAN MỀM VCTFK 2×2.5

15.988 11.351

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
Danh mục:
X

Liên Hệ

- Kinh doanh 1: 091.570.1368