Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ ACKP

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5064:1994/SĐ1:1995 và TCVN 6483:1999
Tổng quan:
+ Quy cách: Fe/Al
+ Ruột dẫn: Nhôm 99,7% và Thép mạ kẽm
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2.
+ Các tiết diện tiêu biểu: As 50/8, As 70/11, As 95/16; As 120/19; As 150/24; As 185/29; As 240/32
+ Bôi mỡ có 4 loại: Bôi mỡ lõi thép, Bôi mỡ toàn phần, Bôi mỡ trừ lớp nhôm ngoài cùng; Bôi mỡ trừ bề mặt lớp nhôm ngoài cùng
X

Liên Hệ

- Kinh doanh 1: 091.570.1368