Cáp nhôm trần lõi thép

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5064:1994/SĐ1:1995 và TCVN 6483:1999
Tổng quan:
+ Quy cách: Fe/Al
+ Ruột dẫn: Nhôm 99,7% và Thép mạ kẽm
+ Số lõi: 1

+ Các tiết diện tiêu biểu: As 50/8, As 70/11, As 95/16; As 120/19; As 150/24; As 185/29; As 240/32

X

Liên Hệ

- Kinh doanh 1: 091.570.1368